SKLENÉ MIKROGULIČKY - BALOTINA

SKLENÉ MIKROGULIČKY - BALOTINA

Vzhľadom na tvrdosť a guľatý tvar sklených mikroguličiek sú vhodné na odstránenie nečistôt, usadenín a rôznych oxidov z povrchu bez toho, aby poškodili čistený povrch. Sú vhodné na čistenie citlivých častí a precíznych prvkov. Keďže sklo nevytvára chemické reakcie s inými látkami, nespôsobuje na čistenom povrchu žiadnu koróziu a nevytvára usadeniny. Je ideálny na čistenie ušľachtilých ocelí, hliníka a titánových zliatin.

Chemické zloženie:

SiO2 72 ÷ 73%

Na2O 13,3 ÷ 14,3%

K2O 0,2 ÷ 0,6%

CaO 7,2 ÷ 9,2%

MgO 3,5 ÷ 4%

Fe2O3 0,08 ÷ 0,11%

Al2O3 0,8 ÷ 2%

SO3 0,2 ÷ 0,3%

Frakcie:

0 ÷ 40 um

40 ÷ 70 um

70 ÷ 110 um

90 ÷ 150 um

100 ÷ 200 um

150 ÷ 250 um

200 ÷ 300 um

300 ÷ 400 um

400 ÷ 600 um

Tvrdosť: 5,5 Mohs

Doporučované použitie:

  • Predúprava - na ošetrenie zhrdzavených a opotrebovaných kovových a nekovových povrchov
  • Odstránenie starých náterov - odstránenie starých farieb a lakov
  • Konečná povrchová úprava - leštenie ľahkých kovov, ušľachtilých ocelí, bronzov a hliníka
  • Shot-peening - zvýšenie povrchovej pevnosti

Priemerná životnosť sklených mikroguličiek je 10 ÷ 15 cyklov (pri max. tlaku 4,5 bar) v závislosti od používanej technológie, používanej frakcie a technického stavu tryskacieho zariadenia.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.