Heat

Na vzduchu schnúca farba na krby s vysokým obsahom neprchavých látok odolná teplotám od 200 do 600 °C v závislosti od farebného odtieňa.

Farebné odtiene: čierna, sivá , strieborná, hnedá, zelená, modrá, červená, žltá, biela

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.).

Vzhľadhomogénna suspenzia, farba v zmysle odtieňa
Obsah neprchavých látok (m/m%, min.)55
Viskozita (Mp4, 20°C, s, min.)25
Doba povrchového schnutia pri 20°C (hod)1
Doba vytvrdzovania pri 200°C (min)30
Tepelná odolnosť do 250°Cbiela, žltá, červená, zelená
Tepelná odolnosť do 400÷450°Czelená, modrá, strieborná, hnedá
Tepelná odolnosť do 600°Cčierna, sivá, hnedá, strieborná
Pri všetkých odtieňochmierna zmena farebného odtieňa pri hraničných teplotách je dovolená

 

Záručná doba pri skladovaní: pri dodržaní podmienok skladovania medzi +5°C až +35°C je šesť mesiacov od dátumu výroby.

Výdatnosť farby: 6-8 m2 / kg (pri hrúbke vrstvy 15-25 µm).

Použitie:

farba sa odporúča nanášať striekaním na vopred predupravený povrch v hrúbke 15÷25µm suchej vrstvy. Vrstva pri 20°C je po 30 min. povrchovo uschnutá, optimálnu odolnosť získa až po vytvrdení pri 200°C po dobu 30 min. Odporúčame najprv zafarbený predmet vystaviť teplote 240÷250°C po dobu 2 hodín a až následne vystaviť vyšším teplotám.

 

Upozornenie: Farbu pred použitím dokonale rozmiešajte!

Riedenie: podľa potreby riedidlom HEAT.

Požiarne predpisy: Horľavina II. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: cca 30% aromatických uhľovodíkov.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.