PURAKRIL krycí náter

Dvojzložková krycia farba

Ponuka: PURAKRIL krycia farba vo farebných odtieňoch RAL s vysokým alebo hodvábnym leskom a PURAKIL lak.

Aplikačná oblasť: Výrobok je vhodný na protikoróznu ochranu železných konštrukcií a cestných vozidiel. Vrstva farby PURAKRIL má vysoký lesk, je tvrdá a pružná, odolná proti poveternostným vplyvom, nemení farebný odtieň. Tieto vlastnosti si udrží po dlhú dobu. Využíva sa na nátery predmetov kde ich využitie by si vyžadovalo aplikáciu vypaľovacích farieb, ale kvôli ich rozmerom, alebo podkladového materiálu to nie je možné. PURAKRIL sa môže aplikovať striekaním. Sušenie môže byť voľne pri izbovej teplote alebo pri teplote 90° C.

Vzhľad komponentu PURAKRIL Afarebný, homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (%)50
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)100
Vzhľad komponentu PURAKRIL Bbezfarebná kvapalina
Obsah neprchavých látok (%)38
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)12
Doba spracovania farby po zmiešaní (hod)4
Pomer miešania komponentov A:B3:1
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C2 hodiny
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C24 hodín

 

Výdatnosť: 6 ÷ 8 m2/kg/jedna vrstva

Použitie: Zmiešajte komponenty A a B v požadovanom pomere. Viskozitu vhodnú na striekanie získate pridaním riedidla PURAKRIL. Požadovaná viskozita na striekanie je 20 ÷ 24 s. Berte do úvahy skladovateľnosť a nepripravujte viac zmesi ako sa použije v priebehu štyroch hodín pri teplote 20° C, s nárastom teploty sa doba spracovateľnosti zmesi skracuje. PURAKRIL krycí náter sa môže aplikovať v jednej alebo dvoch vrstvách na povrchy s podkladovým náterom R-EPOX, ktorý je zbavený prachu. Druhú vrstvu sa odporúča aplikovať po 8 hodinovom intervale sušenia. Celý proces vytvrdnutia vrstvy trvá 24 hodín pri izbovej teplote alebo 5 ÷ 10 minút pri 90 ° C. Pri sušení na vzduchu vrstva dokonale vytvrdne až po 7 dňoch.

Odporúčaná štruktúra vrstiev náterového systému pre vonkajšie aplikácie:

1 vrstva podkladovej farby R-EPOX

1 vrstva PURAKRIL medzivrstva

1 ÷ 2 vrstvy PURAKRIL krycí náter

 

Upozornenie: Komponenty A a B možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +35 °C.

 

Riedenie: S riedidlom PURAKRIL.

 

Požiarne predpisy:

Komponent A: horľavina II. triedy

Komponent B: horľavina II. triedy

Riedidlo PURAKRIL: horľavina II. triedy

Obsah zdraviu škodlivých látok:

Komponent A obsahuje 30% aromatických uhľovodíkov

Komponent B obsahuje 15% aromatických uhľovodíkov

Používanie pomôcok pre osobnú ochranu (rukavice, okuliare, ochranná maska) je povinné pri manipulácii a nanášaní farby.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.