Poradenstvo

 • AGRO CS Slovakia, a.s. - integrovaný manažérsky systém  v súlade s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • AGROSTAV stavebno - obchodné družstvo Poprad - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 14001 a OHSAS 18001
 • AVIX a.s. Banská Bystrica - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • AGRO-IPEĽ, spol. s r.o., Holiša - odpadové hospodárstvo
 • AUTOSERVIS FÁBRY, Lučenec - odpadové hospodárstvo
 • BEL SLOVAKIA s.r.o. Poprad - integrovaný manžérsky systém v súlade s ISO 14001 a OHSAS 18001
 • BioFlame s.r.o. - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • BELOTRANS s.r.o., Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • Clamason Slovakia s.r.o. Nitra - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • Cavern spol. s r.o., Rimavská Sobota - odpadové hospodárstvo
 • COSTRUO s.r.o. Lučenec - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • Conti Trade Slovakia s.r.o. - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • DATALAN a.s., Bratislava - manažment environmentálnych činností
 • DIANA, s.r.o., Lučenec - odpadové hospodárstvo
 • Dometic Slovakia s.r.o., Fiľakovo - manažment environmentálnych činností
 • ELTOTO OSVETLENIE s.r.o. Košice -  energetický manažérsky systém v súlade a ISO 50001
 • ELTODO OSVETLENIE s.r.o. Košice - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 14001, OHSAS 18001, výkon interných auditov
 • ELTODO SK a.s. Bratislava - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • EMFI Slovakia s.r.o. Žiar nad Hronom - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001
 • ENERGONET Nitra s.r.o. - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 14001 a OHSAS 18001
 • EURY PACK System, s.r.o. Fiľakovo - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • EASY PACK s.r.o. Fiľakovo - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001
 • EVAREHAB s.r.o., Stará Ľubovňa - odpadové hospodárstvo
 • František Sándori - EX-PRINT, Lučenec - odpadové hospodárstvo
 • Gabriel Kováč - novo THERM - KG, Boľkovce - odpadové hospodárstvo
 • GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. - PARK SNOW Donovaly - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Honeywell Turbo s.r.o. Záhorské - energetický manažérsky systém v súlade s ISO 50001
 • Honeywell Turbo s.r.o. Záhorské - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 14001 a OHSAS 18001, výkon interných auditov
 • Jozef Šarámko STEAM, Veľký Krtíš - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001
 • KARTEX - VL, s.r.o., Fiľakovo - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • K2J, s.r.o., Bratislava - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001
 • K - System, spol. s r.o. - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • KOLEK , s.r.o. - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Koloman György, Biskupice - odpadové hospodárstvo
 • Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Prešov - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001, výkon interných auditov environmentálneho manažérstva
 • LINAK Slovakia, s.r.o. Malý Šariš - výkon environmentálneho auditu pred implementáciou systému
 • M - FALK, s.r.o. Banská Bystrica - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. Banská Bystrica - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • Mgr. Andrea Stuchlíková AST Design Trenčín - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001
 • Mgr. Marta Antalová, Lučenec - odpadové hospodárstvo
 • Milan Antal - FOTOANTAL, Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • MTM Zlieváreň s.r.o. Zvolen - interný audit systému manažérstva kvality
 • MÄSOKOMBINÁT HRÁDOK, spol. s r.o., Lučenec - ovzdušie
 • NOVAPHARM, s.r.o. ŽNaP Bratislava a ŽP Zvolen - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • ORESTAV s.r.o. Plášťovce - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001
 • Plastcom, spol. s r.o., Bratislava - manažment environmentálnych činností, environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o., Zvolen - výkon interných auditov pre systém manažmentu kvality
 • Paletten trade spol. s r.o. Zvolen - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • REGADA, s.r.o., Prešov - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • RE-GYN-A s.r.o., Lučenec - odpadové hospodárstvo
 • SILOKING Slovakia s.r.o. - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • STÜRM sfs s.r.o., Krakovany - odpadové hospodárstvo
 • TECHPERT s.r.o. Kameničná - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001
 • Tempest a.s., Bratislava - manažment environmentálnych činností
 • TESLA STROPKOV a.s., Stropkov - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • THORMA Výroba, k.s., Fiľakovo - environmentálny manažérsky systém v súlade s ISO 14001
 • THORMA Slovakia s.r.o., Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • THORMASMALT spol. s r.o., Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • THORMA Relax s.r.o., Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • UNIOS s.r.o. Zvolen - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 14001 a OHSAS 18001
 • VermiVital s.r.o. Záhorce - systém manažérstva kvality v súlade s ISO 9001
 • ZÓNA s.r.o., Fiľakovo - odpadové hospodárstvo
 • 60 - MAX, s.r.o. Čakanovce - integrovaný manažérsky systém v súlade s ISO 9001 a ISO 14001

Realizácie technológii SR

Realizácia  METALPORT, s.r.o. 

Realizácia POLYTEC Estates Slovakia s.r.o