PIESKOVANIE

Dodávame technológie pre povrchové úpravy - striekacie zariadenia, striekacie pištole, pieskovacie pištole, pieskovačky. S výberom vhodnej technológie pre pieskovanie (tryskanie, otryskávanie) vám radi poradíme. 

Pieskovanie, inak nazývané i tryskanie alebo otryskávanie, je jednou z najrozšírenejších technológií prípravy povrchov pred finálnou úpravou. Pieskovanie mechanicky odstraňuje nečistoty z povrchov materiálov prostredníctvom dopadajúcich zrniek z vysokotlakového tryskacieho zariadenia, ktorý pôsobí ako brusný materiál.