Náter EPOMIX

Vodou riediteľný epoxidový polyamidový dvojzložkový náter na betón

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na vnútornú povrchovú úpravu betónových plôch, ktoré sú vystavené častej vnútropodnikovej doprave. Povlak je výborne odolný proti oteru a zaručuje ľahké čistenie. Prednostne sa doporučuje ako vhodný náter na podlahy prevádzok, dielní a skladov.

Vzhľad komponentu EPOMIX Abiela viskózna kvapalina
Obsah neprchavých látok v %36
Vzhľad komponentu EPOMIX Bžltá kvapalina
Obsah neprchavých látok v %16
Pomer miešania komponentov A:B2 : 3
Doba povrchového schnutia 20°C (hod.)2
Doba zatvrdzovania pri 20°C (hod.)24
Doba nanesenia ďalšej vrstvypo 3 hodinách
Spotreba farby2 ÷ 3 kg/m2 na jednu vrstvu

 

Použitie: Farba sa nanáša striekaním alebo štetcom na betónový povrch správnej pevnosti bez mastných a zoxidovaných nečistôt a prachu pri teplote 10 ÷ 25° C. Do správneho množstva komponentu EPOMIX B pomaly počas neustáleho miešania pridávame správne množstvo komponentu EPOMIX A. Daná zmes je po 10 minútach čakania po zmiešaní pripravená na nanášanie. Upozorňujeme, že doba spracovania danej zmesi je 6 hodín, preto treba dôkladne dbať na to, aby sa pripravilo len toľko zmesi, ktorá sa do 6 hodín spracuje. Lak je nastavený tak, že ďalšie riedenie nie je nutné, ale v prípade potreby sa môže použiť pitná voda vhodnej tvrdosti. Lak je nutné naniesť v 2 vrstvách. Lak po úplnom zaschnutí je priehľadný a bezfarebný, má hodvábny lesk.

Upozornenie: Komponenty A a B možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +25°C, komponenty nie sú mrazuvzdorné.

 

Riedenie: Podľa potreby pitnou vodou správnej tvrdosti.

 

Požiarne predpisy: Farba je horľavina IV. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Komponenty A a B môžu u citlivých ľudoch spôsobiť precitlivenosť, preto pri je práci nutné používať pracovné rukavice a ochranné okuliare.

 

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.