R-EPOX podkladová farba

Dvojzložková antikorózna podkladová farba

Aplikačná oblasť: Podkladová farba R-EPOX je vhodná na antikorózne základné nátery a vyplnenie drobných nerovností oceľových a hliníkových povrchov a na vytvorenie náterov odolných voči oteru na drevené a minerálne povrchy. Aplikáciou v jednej alebo v dvoch vrstvách vznikajú elastické nátery hrubé 50 ÷ 80 um. Pri aplikácii v dvoch vrstvách, môže byť použitá ako brúsna podkladová farba. Môže sa sušiť pri izbovej teplote alebo pri nútenom obehu.. Nátery podkladovej farby R-EPOX možno pretrieť vrchným náterom R-EPOX po šiestich hodinách sušenia alebo s ľubovoľným typom vrchného náteru po úplnom vytvrdení (24h, 20 °C). R-EPOX podkladová farba sa obzvlášť doporučuje pre použitie s s vrchnými nátermi na báze dvojzložkových polyuretanových farieb (Purakryl vrchný náter atď).

Komponent R-EPOX A
Obsah neprchavých látok (%)65
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)100
Komponent R-EPOX B
Obsah neprchavých látok (%)35
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)13
Pomer miešania komponentov A:B7:1
Doba možného spracovania farby po zmiešaní8 hodín
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C1 hodina
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C24 hodín

 

Použitie:

Očistite kovový povrch od oxidov a mastnoty. Dôkladne rozmiešajte komponent A a vymerajte sedem hmotnostných jednotiek, potom primiešajte jednu hmotnostnú jednotku komponentu B, kým sa zmes nestane homogénnou. Konzistencia vhodná na aplikáciu sa získa pridaním 15 ÷ 20% riedidla R-EPOX. Nepripravujte viac zmesi ako sa spotrebuje v priebehu ôsmich hodín. Po uplynutí dlhšej doby zmes stuhne a stane sa nepoužiteľnou kvôli gélovej konzistencii. Dve vrstvy možno vhodne aplikovať metódou "mokré na mokré", čo znamená, že prvá vrstva môže byť pretretá striekaním po pár minútach sušenia. V prípade zrýchleného sušenia sa 40 ÷ 50 um náter vytvrdí za 30 minút sušenia pri 90°C.

Upozornenie: Komponenty A a B možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +35 °C.

Riedenie: S riedidlom R-EPOX.

Výdatnosť farby: 6 ÷ 8 m2/kg/jedna vrstva.

Požiarne predpisy:

Komponent A: horľavina II. triedy

Komponent B: horľavina I. triedy

Riedidlo R-EPOX: horľavina II. triedy

Obsah zdraviu škodlivých látok:

Komponent A obsahuje 15 ÷ 25% aromatických uhľovodíkov

Komponent B obsahuje 35 ÷ 45% aromatických uhľovodíkov

Používanie pomôcok pre osobnú ochranu (rukavice, okuliare, ochranná maska) je povinné pri manipulácii a nanášaní farby.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup