Ohňovzdorná farba HS

Na vzduchu schnúca farba na krby s vysokým obsahom neprchavých látok.

Farebné odtiene: čierna, metal - NL 12, metal - NL 22, metal - NL 28, metal - NL 32

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.).

Vzhľadčierna, sivá homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (m/m%),min.45
Viskozita (Mp 4, 20°C) s, min.16
Doba povrchového schnutia 20°C (min)30
Doba vytvrdzovania 200°C (min)30
Doba schnutia pri 20°C (min) pri použití katalyzátora20
Doba vytvrdzovania (hod) pri použití katalyzátora2-3
Priľnavosť na oceľovom plechu (stupeň)0
Odolnosť pri 600°Cmierna zmena farebného odtieňa je dovolená

 

Charakteristika katalyzátora: katalyzátor sa mieša s farbou nasledovne 1 diel katalyzátora : 25 dielov farby. Obsah neprchavých látok m/m% je min. 19.

Záručná doba pri skladovaní: pri dodržaní podmienok skladovania medzi +5°C až +35°C je šesť mesiacov od dátumu výroby.

Výdatnosť farby: 12-14 m2 / kg (pri hrúbke vrstvy 15-25 µm).

Použitie: farba sa doporučuje nanášať striekaním na vopred predupravený povrch v hrúbke 15-25µm suchej vrstvy. Vrstva pri 20°C je po 30 min. povrchovo uschnutá, optimálnu odolnosť získa až po vytvrdení pri 200°C po dobu 30 min. Schnutie farby bez vytvrdenia pri 200°C sa dá dosiahnuť použitím katalyzátora. Farba, zmiešaná s katalyzátorom v dobre uzatvorenej nádobe vydrží obvykle 2-4 týždne.

Upozornenie: Farbu pred použitím dokonale rozmiešajte!

Požiarne predpisy: farba je horľavina II. triedy.