PREDFILTER W250

PREDFILTER W250

Číslo tovaru: 06.96

Filter W250 je filtračným prostriedkom vyrobeným zo 100% syntetických vlákien, ktoré sú termálne spojené. Má progresívnu štruktúru.

Použitie: Filter W250 môže byť použitý ako predfiltračný prostriedok v lakovniach, nízkotlakových vzduchových konvektoroch, moduloch okennej ventilácie a malých klimatizáciách.

Rozmery:

Rolky: 1x20 m, 2x20 m

V prípade potreby vieme dodať aj iné rozmery.

Technická špecifikácia:

 • filtračná trieda: EU 3/G 3
 • hrúbka: 16 mm
 • farba vnútorná/vonkajšia strana: biela/biela
 • gravimetrický výkon: 82%
 • atmosférický výkon: < 20%
 • odporúčaný tok vzduchu: 1,5 ÷ 2,0 m/s
 • začiatočná strata tlaku: 38 Pa
 • konečná strata tlaku: 250 Pa
 • kapacita zadržiavania prachu: 550 g/m2
 • nominálne množstvo vzduchu: 5400 ÷ 7200 m3/h/m2
 • maximálna teplota: 100 °C

 

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.
V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.