Farba 2K Thermoresist HS

Na vzduchu schnúca dvojzložková farba na krby s vysokým obsahom neprchavých látok odolná teplotám do 600 °C

Farebné odtiene: 600 čierna, NL 6, NL 12, NL 22, NL 28, NL 32.

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.).

Komponent A
Vzhľadčierna, sivá homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (m/m%, min.)45
Viskozita (Mp 4, 20°C, s, min.)16
Doba povrchového schnutia pri 25°C (min)30
Komponent B
Vzhľadžltkastá kvapalina
Obsah neprchavých látok (m/m%, min.)48
Priľnavosť na oceľovom plechu (stupeň)0
Pomer miešania A:B30:1
Odolnosť pri 600°Cmierna zmena farebného odtieňa je dovolená

 

Doba použitia po zmiešaní komponentov: pri dodržaní podmienok skladovania medzi +5°C až +35°C v dobre uzavretej nádobe je 2-3 týždne.

Výdatnosť farby: 12-14 m2 / kg (pri hrúbke vrstvy 15-25 um).

Použitie:

Farba sa odporúča nanášať striekaním na vopred predupravený povrch ( otryskaný alebo odmastený) v hrúbke 20-30µm suchej vrstvy. Vrstva pri 20°C je po 30 min. dobre uschnutá. Oprava poškodených miest prestrekom po sušení pri teplote 25 °C je bez nebezpečenstva výskytu fľakov.

Upozornenie: Farbu pred použitím dokonale rozmiešajte!

Riedenie: Podľa potreby riedidlom HEAT.

Požiarne predpisy: Horľavina II. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: 45-50% aromatických uhľovodíkov.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.