PURAKRIL medzivrstva

Dvojzložková medzivrstvová farba

Dvojzložková medzivrstvová farba

Ponuka: PURAKRIL medzivrstvová farba biela, krémová, sivá

Aplikačná oblasť: Výrobok je vzhľadom na svoje zloženie vhodný na vytvorenie hrubej vrstvy, ktorá vyplní aj prípadné nerovnosti základovaného povrchu materiálu. Používa sa ako medzivrstva medzi základným a krycím náterom pri farbení dreva, kovu a umelej hmoty. Je dobre brúsiteľný v mokrom aj v suchom stave, po uschnutí sa na medzivrstvu dá naniesť krycí náter akéhokoľvek typu. PURAKRIL medzivrstva obsahuje aj protikorózne pigmenty a preto je vhodný na použitie pri oprave automobilov, kde niekedy dôjde k obrúseniu časti automobilu až na kov.

Vzhľad komponentu PURAKRIL Afarebný, homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (%)65
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)100
Vzhľad komponentu PURAKRIL Bbezfarebná kvapalina
Obsah neprchavých látok (%)38
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)12
Doba spracovania farby po zmiešaní (hod)2
Pomer miešania komponentov A:B6:1
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C10 hodín
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C12 hodín

 

Výdatnosť: 6 m2/kg/jedna vrstva

Použitie: Zmiešajte komponenty A a B v požadovanom pomere. Viskozitu vhodnú na striekanie získate pridaním riedidla PURAKRIL. Požadovaná viskozita na striekanie je 20 ÷ 24 s. Berte do úvahy skladovateľnosť a nepripravujte viac zmesi ako sa použije v priebehu dvoch hodín pri teplote 20° C, s nárastom teploty sa doba spracovateľnosti zmesi skracuje. PURAKRIL medzivrstva sa môže aplikovať na povrch dreva a umelej hmoty, ktorý je zbavený prachu a je suchý, alebo na povrch kovu, ktorý je natretý R-EPOX základovou farbou alebo QUALI-KORR protikoróznym náterom. Druhú vrstvu sa odporúča aplikovať po 8 ÷ 10 hodinách po prebrúsení povrchu. Celý proces vytvrdnutia vrstvy trvá 12 hodín pri izbovej teplote alebo 30 minút pri 80 ° C.

Upozornenie: Komponenty A a B možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +35 °C.

Riedenie: S riedidlom PURAKRIL.

Požiarne predpisy:

Komponent A: horľavina II. triedy

Komponent B: horľavina II. triedy

Riedidlo PURAKRIL: horľavina II. triedy

Obsah zdraviu škodlivých látok:

Komponent A obsahuje 30% aromatických uhľovodíkov

Komponent B obsahuje 15% aromatických uhľovodíkov

Používanie pomôcok pre osobnú ochranu (rukavice, okuliare, ochranná maska) je povinné pri manipulácii a nanášaní farby.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.