ECOFIL PA-PES

Ecofil PA-PES 478/170 gr ALU
FI-350/240x700 mm; Ecofil PA-1207904

Číslo tovaru:

Filtre s nasledujúcim popisom a sériovým číslom sú ako jediné testované podľa normy DIN EN ISO 9001:2000. Technické údaje sa vzťahujú na nový tovar a sú označené podľa príslušných noriem a platia v rámci bežnej tolerancie.

Technická špecifikácia:

materiál: PES 478/170 gr pohliníkované

plošná rýchlosť: 170 g/m2

hrúbka: 0,44 mm

priepustnosť vzduchu: 3100 l/m2 pri 200 Pa

efektivita: >90%

plocha filtra: 11 m2

 

 

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.
V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.