GRANÁTOVÝ PIESOK

GRANÁTOVÝ PIESOK

Granátový piesok je prírodný, minerálny čistiaci materiál. Hlavnou zložkou tohto minerálu je almandid - granát, ktorý je jeden z najtvrdších minerálov. Granátový piesok pochádza z Austrálie a Indie, sú to častice vysokej čistoty, bez obsahu feritu, preto sú veľmi vhodné na čistenie nerezových ocelí, farebných a ľahkých kovov. Je to jeden z najmodernejších čistiacich prostriedkov, ktorý vyhovuje na tryskanie na voľnom priestranstve.

Vlastnosti:

 • je ružovej farby
 • má neutrálne pH
 • nerozpustný vo vode
 • častice sú guľatého tvaru
 • merná hmotnosť - 2800 kg/m3
 • nespôsobuje silikózu
 • neobsahuje ťažké kovy
 • neobsahuje jedovaté látky
 • je neiskrivý
 • priemerná výdatnosť - 15 kg/m2
 • priemerná životnosť čistiaceho prostriedku - 6 ÷ 10 cyklov

Frakcie:

 • 0,15 ÷ 0,30 mm
 • 0,20 ÷ 0,60 mm
 • 0,50 ÷ 1,00 mm
 • Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.
 • V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.