R-EPOX krycia farba

Dvojzložková krycia farba

Aplikačná oblasť: Výrobok je vhodný na ochranu železných a oceľových povrchov, minerálnych a drevených povrchov, ktoré sú vystavené chemickým látkam a korózii v interiéri aj v exteriéri. Kvôli prášeniu sa odporúča pri použití vo vonkajšom prostredí aj dodatočné pretrenie s polyuretánovým vrchným náterom. Nátery R-EPOX majú vysoko lesklý povrch, sú tvrdé a odolné voči vode a chemikáliám. R-EPOX môže byť aplikovaný pneumatickým striekaním alebo metódou airless. Sušenie môže byť voľne pri izbovej teplote alebo pri nútenom obehu.

Komponent R-EPOX Afarebný, homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (%)55
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)100
Komponent R-EPOX Bhnedá kvapalina
Obsah neprchavých látok (%)35
Čas výtoku: (Mp4, 20°C, s.)13
Pomer miešania komponentov A:B5:1
Doba možného spracovania farby po zmiešaní8 hodín
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C1 hodina
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C24 hodín

 

Použitie:

Zmiešajte komponenty A a B v požadovanom pomere. Viskozitu vhodnú na striekanie získate pridaním 10 ÷ 20% riedidla R-EPOX. Berte do úvahy skladovateľnosť a nepripravujte viac zmesi ako sa použije v priebehu ôsmich hodín. R-EPOX sa môže aplikovať v jednej alebo dvoch vrstvách na povrchy s podkladovým náterom R-EPOX. Druhú vrstvu sa odporúča aplikovať po šesťhodinovom intervale sušenia. Celý proces trvá 24 hodín pri izbovej teplote alebo 30 minút pri 90°C. Ak interval medzi dvomi aplikáciami presiahne 48 hodín, náter potrebuje brúsenie pred ďalším náterom.

 

Odporúčaná štruktúra vrstiev náterového systému pre vonkajšie aplikácie:

2 vrstvy podkladovej farby R-EPOX (80 ÷ 90um)

1 vrstva krycej farby R-EPOX (40 ÷ 50um)

1 ÷ 2 vrstvy polyuretánovej kryvej farby (napr. Purakryl 30 ÷ 50um)

Upozornenie: Komponenty A a B možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +35 °C.

Riedenie: S riedidlom R-EPOX.

Výdatnosť farby: 6 ÷ 8 m2/kg/jedna vrstva.

Požiarne predpisy:

Komponent A: horľavina II. triedy

Komponent B: horľavina I. triedy

Riedidlo R-EPOX: horľavina II. triedy

 

Obsah zdraviu škodlivých látok:

Komponent A obsahuje 15 ÷ 25% aromatických uhľovodíkov

Komponent B obsahuje 35 ÷ 45% aromatických uhľovodíkov

Používanie pomôcok pre osobnú ochranu (rukavice, okuliare, ochranná maska) je povinné pri manipulácii a nanášaní farby.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.