ECOFIL 2020B

ECOFIL 2020B

Číslo tovaru: 06.96

Filter je vyrobený z textilného materiálu, netkaný, vyrobený z polyesterových vláken, termálne a chemicky spojených.

 

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.
V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.