Teplovzdorná farba metal NL

Teplovzdorná farba metal NL 12, NL 28, NL 22, NL 32

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.).

Vzhľadsivá homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (m/m%),min.30+-2
Doba výtoku: (Mp4, 20°C) s, min.20+-2
Doba schnutia: hod. 20°C max.
povrchové schnutie pri 20°C30 minút
tvrdnutie pri 200°C30 minút
Prilnavosť (na oceľovom plechu, stupeň)0
Odolnosť voči teplote, 600°Cslabé vyblednutie je povolené

 

Spotreba farby: 8-10 m2/kg

Záručná doba pri skladovaní: 6 mesiacov od dátumu výroby skladované podľa predpisov MSZ 13910.

Použitie:

Farba sa nanáša striekaním v hrúbke 15-25 µm suchej vrstvy na povrch bez mastných a zoxidovaných nečistôt.

Povrchové schnutie pri 20°C nastáva po 30 minútach, k vytvrdnutiu celej vrstvy dochádza pri teplote 200°C po 30 minútach. Výrobky doporučujeme vystavovať vysokým teplotám až po dvoj hodinovom zaťažení výrobkov teplotou 240-250°C.

Upozornenie: Pred použitím je potrebné farbu dôkladne rozmiešať.

Riedenie: Podľa potreby HEAT riedidlom.

Požiarne predpisy: II. stupeň požiarneho ohrozenia.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Obsahuje 65-70% aromatických uhľovodíkov.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.