SUŠIACE A VYTVRDZOVACIE PECE

Vypal’ovacie pece

Vypal’ovanie sa môže  realizovat’ v komorových alebo tunelových peciach.
Tunelové pece môžu  byť v určitom  takte, alebo môžu byt’ priebežné.
Vykurovacie médium pece je elektrina, plyn alebo topný  olej.