Farba Aqua-Therm DRP

Vodou riediteľná a valčekom nanášaná štruktúrna farba

Ponuka: biela, podľa potreby aj iné odtiene.

Aplikačná oblasť: Používa sa na estetický náter kovových povrchov, ktoré sú vystavené trvalému teplotnému zaťaženiu 160 - 220° C. Farba je vhodná na vnútorné použitie. Nanáša sa valčekom, alebo hubou.

Vzhľadhustá, zrnitá suspenzia
Stupeň leskumatná
Doba sušenia (hod)24

 

Spotreba farby: závisí od spôsobu použitia a použitých pomôcok, cca1-1,5 kg/m2.

Použitie:

Aqua - Therm DRP sa nanáša na odmastený a oxidov zbavený kovový povrch, zbavený prachu a suchý pri teplote farbeného predmetu nad 10°C. Farbu pred použitím je nutné zamiešať. Hrúbku mokrej vrstvy odporúčame 600-1200 um. Farba sa môže nanášať valčekom, alebo hubou. Nástroje a povrchy kontaminované farbou možno očistiť vodou z vodovodu hneď po použití. Keď farba zaschne, môže sa odstrániť len organickým rozpúšťadlom (napr. aromatické riedidlo). Nanesený náter je pri izbovej teplote a vhodnej výmene vzduchu v miestnosti cca po 1 hodine odolný voči dotyku, ale úplné zaschnutie dosiahne až po 24 hodinách, samozrejme v závislosti od hrúbky nanesenej vrstvy. Predmet opatrený náterom Aqua -Therm DRP odporúčame vystaviť vyšším teplotám, len po úplnom zaschnutí nanesenej vrstvy.

Upozornenie: Farbu možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +25°C. Farba nie je odolná voči mrazu.

Riedenie: Vodou z vodovodu zodpovedajúcej tvrdosti, v prípade, že nie je zabezpečená tak pomocou deionizovanej vody.

Požiarne predpisy: Horľavina IV. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Neobsahuje jedovaté látky v takej koncentrácii, aby boli zdraviu škodlivé.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.