THERMORESIST ANTICORR

Na vzduchu schnúca ohňovzdorná farba

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám (kotle, krby, výfuky, komínové rúry, príslušenstvá k tepelnej technike, a pod.). Farba zároveň chráni povrch kovu proti korózii a plní estetické účely. Výrobok obsahuje pigment proti korózii.

Vzhľadčierna, sivá homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok (m/m%), min.38
Viskozita (Mp 4, 20°C, s, min.)20
Doba povrchového schnutia 20°C (min)60
Doba vytvrdzovania 200°C (min)30
Odolnosť voči teplote, v závislosti od odtieňa farby
(mierne vyblednutie povolené)500 °C

 

Použitie:

Farba sa doporučuje nanášať striekaním alebo máčaním na vopred predupravený povrch v hrúbke 15 ÷ 25µm suchej vrstvy. Vrstva pri 20°C je po 30 min. povrchovo uschnutá, optimálnu odolnosť získa až po vytvrdení pri 200°C po dobu 30 min. V prípade nanesenia hrubšej suchej vrstvy (max. 50 ÷ 60 um) je nutné výrobky z dôvodu zabránenia vzniku tzv. bublín pri prvom zakúrení nechať voľne schnúť 2 ÷ 3 dni. Prvé zakúrenie výrobku by sa 2 hodiny malo udržiavať pri 240 ÷ 250° C a až potom zaťažiť na vyššie teploty.

Záručná doba pri skladovaní: Pri dodržaní podmienok skladovania medzi +5°C až +35°C je šesť mesiacov od dátumu výroby.

Výdatnosť farby: 6 ÷ 8 m2/kg (pri hrúbke vrstvy 15 ÷ 25 um).

Požiarne predpisy: II. stupeň požiarneho ohrozenia.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Farba obsahuje cca 30% aromatických uhľovodíkov.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.