TRYSKACIE LINKY

 

TRYSKACIE HALY

Slúžia na povrchové čistenie cestných a kol’ajových vozidiel, ocel’ových konštrukcií a nadstavieb. Ručná tryskacia technológia je ekologickou technológiou s uzavretým systémom, čistením granulátu a odlučovaním prachových častíc z granulátu, ako aj so zabudovaným podlahovým systémom na posun čistených predmetov.

 

LINKY POVRCHOVÝCH ÚPRAV S DOPRAVNÍKOM

Z dôvodu ekonomického čistenia povrchov prostredníctvom vrchného, alebo spodného dopravníka je up- ravovaný dielec transportovaný cez viacero technologických zariadení napr. predohrev, tryskanie, chemická úprava, sušiareň, striekacia kabína, vol’né sušenie, vypal’ovanie atd’.

3B-festo-sor-REF.mp4