WILTEC CI - VYSKOKAPACITNÝ FILTER

WILTEC CI - VYSKOKAPACITNÝ FILTER

Číslo tovaru: 06.6011106

Filter na zachytávanie farby s vysokou kapacitou pozostáva z ôsmich vrstiev expandovaného papiera s viacstupňovou špeciálne navrhnutou mriežkou. Materiál je čiastočne recyklovaný.

Použitie: Filter na zachytávanie farby s vysokou kapacitou je prostriedok špeciálne vyvinutý na zachytávanie prebytočnej farby pri striekacích procesoch.
Tento filter je čiastočne vhodný na použitie pri:

Tento filter je čiastočne vhodný na použitie pri:

  • adhezívnych látkach
  • na vzduchu sušených smaltoch
  • moridlách
  • uretánoch
  • pojivách
  • základových farbách
  • epoxidoch

Technická špecifikácia:

odporúčaný tok vzduchu: 0,5 ÷ 1,5 m/s

začiatočný odpor (získaním použitím 2 filtrov v dvojici): 3,7 ÷ 23,6 Pa

substitučný odpor: 100 Pa

Očakávaná efektivita a zadržiavacia kapacita:
MateriálEfektivita [%]Zadržiavacia kapacita [kg/m2 pri 125 Pa]
na vzduchu schnúce smalty96 ÷ 988,71 ÷ 9,43
vypaľované smalty97 ÷ 9914,15 ÷ 15,24
nitrocelulóza87 ÷ 902,72 ÷ 3,26
základová farba93 ÷ 9518,14 ÷ 21,77
vodouriediteľná farba96 ÷ 9812,34 ÷ 13,06

 

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.
V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.