MATúz - tryskanie, striekacia technika, predaj farieb

Ponúkame všetko pre povrchovú úpravu. Tryskanie, tryskacie zariadenia, tryskacie materiály, 
striekacie zariadenia, práškovanie, sučiace pece, predaj farieb a iné. 

Pomáhame spoločnostiam:

 • aplikovať metódy a trendy úspešného zlepšovania v súlade s požiadavkami 
  STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001,
 • zabezpečiť správnu orientáciu a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia,
 • pri zavádzaní technológií a riešení problematiky v oblasti povrchových úprav,
 • pri voľbe farieb na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené 
  vysokým teplotám a zároveň zabezpečujeme aj ich dodávku,
 • zvyšovať úroveň vedomostí zamestnancov realizáciou akreditovaných školení,
 • pri zavádzaní nástrojov na zlepšovanie kvality 5S, SIX SIGMA, KAIZEN.

Dodávame spoločnostiam:

 • farby
 • tryskacie materiály
 • filtre
 • striekaciu techniku
 • striekacie pištole
 • tryskaciu techniku
 • zariadenia pre povrchové úpravy