RASTLINNÝ GRANULÁT

Granulát je veľmi vhodný na šetrné čistenie a leštenie kovov, dreva, výrobkov zo skla, umelých hmôt, elektroizolačných prvkov a múrov. Vyrába sa z drevnej časti kukuričných šúľkov. Je preňho charakteristická tvrdosť, dobrá vsiakavosť vlhkosti, výborná prietoková schopnosť.
    Napriek tvrdosti podľa Mohsovej stupnice 4, 5 je veľmi vhodný na účinné a bezpečné použitie na očistenie zariadení a dielcov bez ich poškodenia, bez zakrývania sklených častí. Veľmi účinne sa dá využiť na čistenie pamiatkových budov, ktoré očistí od prachu, oleja, nečistôt a olúpenej farby. Môžeme ho použiť v každom klasickom tryskacom zariadení. Pri výbere vhodnej frakcie treba myslieť na skutočnosť, že čím väčšia frakcia granulátu, tým silnejší čistiaci efekt.

Vlastnosti:

  • nie je jedovatý
  • je biologicky odbúrateľný
  • je neiskrivý
  • je málo prašný
  • je bezpečne použiteľný na čistenie strojov, ložísk, hydraulických zariadení
  • je použiteľný na čistenie v blízkosti elektrických zariadení
  • dá sa používať spoločne s inými čistiacimi prostriedkami
Dodávané frakcie:
Typ Frakcia [mm]
GM - 6/8 4,0 ÷ 1,80
GM - 121,80 ÷ 1,25
GM - 161,25 ÷ 1,0
GM - 201,0 ÷ 0,63
GM - 300,63 ÷ 0,31
GM - 800,31 ÷ 0,18
GM - 2000,013

Priemerná životnosť rastlinného granulátu je 80 ÷ 100 cyklov v závislosti od technológie, frakcie a technického stavu tryskacieho stroja.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.