Farba Aqua-Therm Infra

Vodou riediteľná farba na infračervené vykurovacie panely

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na farbenie infračervených vykurovacích panelov. Má dobrú kryciu schopnosť, stály farebný odtieň do 80-100 °C trvalého tepelného zaťaženia. Povlak je estetický, s hodvábnym leskom, rýchloschnúci. Farba sa odporúča len na aplikáciu výrobkov určených do vnútorného prostredia. Môže sa nanášať štetcom, valčekom, nízkotlakým a vysokotlakým striekacím zariadením.

Vzhľadbiela, resp. farebná homogénna suspenzia
Obsah neprchavých látok v %45
Viskozita (Mp 4, 20°C, s, min.)140
Povrch nanesenej vrstvyjednoliaty, s hodvábnym leskom
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C (hod)1
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C (hod)2
Doba nanesenia ďalšej vrstvypo 2 hodinách

Spotreba farby: 5-7 m2/kg/jedna vrstva v závislosti od povrchu a techniky nanášania.

Použitie:

Farba sa nanáša striekaním, valčekom alebo štetcom na čistý povrch pri teplote nad 10 ° C v hrúbke 50 -70 um suchej vrstvy. Farbu je nutné pred použitím dobre premiešať.. Výrobok je nastavený tak, že ďalšie riedenie nie je nutné, ale v prípade potreby sa môže použiť pitná voda vhodnej tvrdosti v množstve 5-10%. Farba sa môže naniesť podľa potreby v 1 alebo v 2 vrstvách. Nástroje a povrchy kontaminované farbou možno očistiť vodou z vodovodu hneď po použití. Keď farba zaschne, môže sa odstrániť len organickým rozpúšťadlom (napr. aromatické riedidlo). Nádobu s farbou po skončení práce treba zavrieť, lebo vplyvom vzduchu sa na povrchu laku vytvorí koža, ktorá môže pri následnom používaní farby vytvárať hrčky. V prípade výskytu tohto javu je nutné farbu precediť.

Upozornenie: Výrobok možno skladovať 9 mesiacov od dátumu výroby pri teplote +5 až +25°C, výrobok nie je mrazuvzdorný.

Riedenie: Podľa potreby pitnou vodou správnej tvrdosti.

Požiarne predpisy: Horľavina IV. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Výrobok neobsahuje jedovaté látky v takej koncentrácii, aby ohrozovalo zdravie ľudí.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.