PREDPRÍPRAVA POVRCHU ODMASTENÍM

Chemická predúprava

  • ručné striekacie odmasťovacie pracovisko
  • automatická vaňová linka predúpravy ponorom
  • automatická postreková linka predúpravy
  • galvanické linky