AQUA-THERM základová farba

Vodou riediteľná základová farba

Aplikačná oblasť: Používa sa na estetický náter kovových povrchov, ktoré sú vystavené trvalému teplotnému zaťaženiu 200° C. Farba je vodouriediteľná, na vzduchu schnúca, zamedzuje vzniku korózie. Doporučujeme ju na nátery ocele a hliníka ako protikorózny základný náter. V jednej vrstve sa dá vytvoriť 50 ÷ 60 um hrúbka suchej vrstvy. Schne pri izbovej teplote, sušenie sa dá urýchliť vplyvom zvýšenej teploty 60 ÷ 100° C.

Hustota (g/cm3)1,35 ÷ 1,45
Obsah neprchavých látok (%)55
Čas výtoku: (DIN, 4mm, 20°C, min.)60 ÷ 100
Sušenie (80°C, 30 min.)
Sušenie, 20°C (DIN 53150)
1. stupeň (min)35
4. stupeň (min)45
6. stupeň (min)60
Sušenie, 60°C (DIN 53150)
4. stupeň (min)6

 

Výdatnosť: 8 m2/kg v jednej vrstve v závislosti od spôsobu nanášania a povrchu.

 

Použitie:

AQUA-THERM základová farba sa nanáša na odmastený a oxidov zbavený kovový povrch. Farbu pred použitím je nutné zamiešať. Doporučujeme maximálny prídavok 5% destilovanej vody na riedenie. Hrúbku mokrej vrstvy doporučujeme 80 ÷ 100 um. Mokrý nanesený film je opalizujúci, ale po úplnom vyschnutí dostane výsledný odtieň. Farba sa môže nanášať štetcom, valčekom, normálnym a vysokotlakým striekaním. Nástroje a povrchy kontaminované farbou možno očistiť vodou z vodovodu hneď po použití. Keď farba zaschne, môže sa odstrániť len organickým rozpúšťadlom (napr. aromatické riedidlo). Nádobu s lakom po skončení práce treba zavrieť, lebo vplyvom vzduchu sa na povrchu laku vytvorí koža, ktorá môže pri používaní laku vytvárať hrčky. V prípade výskytu tohto javu je nutné farbu precediť.

Upozornenie: Farbu možno skladovať 6 mesiacov pri teplote +5 až +30°C. Farba nie je odolná voči mrazu. V prípade ponorových procesov sa odporúča neustále pomalé miešanie. V prípade silného miešania farba môže peniť.

Riedenie: Vodou z vodovodu zodpovedajúcej tvrdosti. V prípade, že nie je zabezpečená tak pomocou deionizovanej vody.

Požiarne predpisy: Horľavina IV. triedy.

 

Obsah zdraviu škodlivých látok: Neobsahuje jedovaté látky v takej koncentrácii, aby boli zdraviu škodlivé.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.