Farba AQUAKOOR

Vodou riediteľná čierna farba

Aplikačná oblasť: Máčanie a striekanie kovových častí, poskytujúce dočasnú ochranu pred koróziou.

Vzhľadhomogénna zmes
Obsah neprchavých látok (%)35
Jemnosť zrna (µm, max.)20
Čas výtoku: (DIN 53211, 4mm, s.)15
Sušenie (80°C, 30 min.)
Hrúbka mokrej/suchej vrstvy (µm)100/20
Priľnavosť (na kovovú platňu, stupeň)0
Tvrdosť (ceruzka)H
Lesk, 85°C15

 

Použitie:

Farba sa aplikuje namáčaním alebo striekaním na odmastené kovové povrchy zbavené oxidov. Povrchová teplota povrchu by pre sušenie mala byť minimálne 15°C pre tvorbu povrchového filmu. Náter sa vytvrdí pri 80° C v priebehu 30 minút. V prípade nepoužívania farby pri máčaní sa na povrchu vytvára modravo-biela emulzia, ktorá nie je na závadu. Suspenziu možno eliminovať pomalým miešaním. Aby sa vyhlo povrchovému schnutiu a neželanej koncentrácii, odporúča sa zakryť ponorovú nádobu počas jej nepoužívania vhodným vekom. Aquakorr poskytuje dočasnú ochranu proti korózii pre povrchy s ňou natreté. Nástroje a povrchy kontaminované farbou možno očistiť vodou z vodovodu hneď po použití. Keď farba zaschne, môže sa odstrániť len organickým rozpúšťadlom (napr. aromatické riedidlo).

Upozornenie: Farbu možno skladovať 3 mesiace pri teplote +5 až +25°C. Farba nie je odolná voči mrazu. V prípade ponorových procesov sa odporúča neustále pomalé miešanie. V prípade silného miešania farba môže peniť.

Riedenie: Neodporúča sa. Ak je potrebné, tak pomocou deionizovanej vody.

Požiarne predpisy: IV. stupeň požiarneho ohrozenia.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Obsah organického rozpúšťadla: max. 1%

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.