SZINTOMIX

Vodou riediteľný výrobok na impregnáciu betónu na báze uretán/akrylátovej kopolymérnej disperzie

Aplikačná oblasť: Farba je vhodná na vnútornú a vonkajšiu povrchovú úpravu betónových plôch. Povlak je ľahko čistiaci, rýchloschnúci, odolný proti oteru pri chôdzi. Môže sa nanášať štetcom a valčekom.

Vzhľadbiela opalizujúca kvapalina
Obsah neprchavých látok (%)18
Viskozita (Mp4, 20°C, s, min.)12
Hustota (g/cm3)1.01
Povrch nanesenej vrstvyjednoliaty, priesvitný s hodvábnym leskom
Doba povrchového zaschnutia pri 20°C (min)30
Doba zatvrdnutia povrchu pri 20°C (hod)2
Doba nanesenia ďalšej vrstvypo 2 hodinách

 

Spotreba farby: 10÷20 m2/kg v jednej vrstve.

Použitie:

Farba sa nanáša striekaním alebo štetcom na betónový povrch správnej pevnosti bez mastných a zoxidovaných nečistôt a prachu pri teplote nad 15 °C. Výrobok je nastavený tak, že ďalšie riedenie nie je nutné, ale v prípade potreby sa môže použiť pitná voda vhodnej tvrdosti. Lak sa môže naniesť podľa potreby v 1 alebo v 2 vrstvách. Lak je po nanesený mierne opalizujúceho vzhľadu, po úplnom zaschnutí je priehľadný a bezfarebný, má hodvábny lesk. K plnému využívaniu natretej betónovej plochy môže dôjsť po 48 hodinách po aplikácii výrobku. Nástroje a povrchy kontaminované farbou možno očistiť vodou z vodovodu hneď po použití. Keď farba zaschne, môže sa odstrániť len organickým rozpúšťadlom (napr. aromatické riedidlo). Nádobu s lakom po skončení práce treba zavrieť, lebo vplyvom vzduchu sa na povrchu laku vytvorí koža, ktorá môže pri používaní laku vytvárať hrčky. V prípade výskytu tohto javu je nutné farbu precediť.

 

Upozornenie: Výrobok možno skladovať 6 mesiacov od dátumu výroby pri teplote +5 až +25 °C, výrobok nie je nie mrazuvzdorný.

Riedenie: Podľa potreby pitnou vodou správnej tvrdosti.

Požiarne predpisy: Horľavina IV. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Výrobok neobsahuje jedovaté látky v takej koncentrácii, aby ohrozovalo zdravie ľudí.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.