ODSTRANOVAČ GRAFFITI

Odstraňovač graffiti má silný rozpúšťací efekt a používa sa na odstránenie graffiti z rôznych povrchov.

Aplikačná oblasť: Kvapalina je vhodná na odstraňovanie graffiti z povrchu kameňa, betónu, tehál, kovov, mramoru, granitu.

Použitie:

Odstraňovač graffiti má silný rozpúšťací efekt, preto pred použitím je nutné na každom povrchu vykonať skúšky. Odstraňovač graffiti sa nanáša štetcom a cca po 5-10 minútach pôsobenia sa umyje z povrchu vysokotlakým čistiacim zariadením. V prípade, že vysokotlaké čistiace zariadenie nie je k dispozícii tak sa použije ručná kefa s prídavkom veľkého množstva tečúcej vody. AK je potrebné postup opakujeme dovtedy, kým povrch základného materiálu nie je úplne zbavený graffiti. Odstraňovač graffiti nie je riediteľný organickými riedidlami, smie sa riediť len vodou. Odstraňovač graffiti sa nehodí na čistenie povrchov od sadze a lepidiel a na čistenie omietok.

Riedenie: V malej miere vodou.

Požiarne predpisy: Horľavina II. triedy.

Obsah zdraviu škodlivých látok: Pri práci je povinné používať ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Vyššie uvedené informácie sú správne a plne zodpovedajú našim znalostiam o výrobku a technológii jeho použitia, ale nenahradzujú vhodné aplikačné predpisy pri miestnych podmienkach.

V tomto zmysle je smerodajný náš technologický postup.