AKCIE

Jedinečné novovyvinuté tryskacie zariadenie firmy BMF Vertriebs GmbH/Gruna

TWISTER

Zákaldom novovyvinutého tryskacieho zariadenia je turbína špeciálneho vybavenia (chránená patentom) umiestnená v strede tryskacej komory, ktorá zabezpečuje homogénny rozptyl tryskacieho média.
Opracované dielce umiestnené na satelitoch v špeciálnom závese sa pohybujú po kruhovej dráhe a zároveň sa otáčajú. Tieto pohyby zaručujú homogénne a reprodukovateľné opracovanie.
Zariadenie TWISTER má 10 satelitných jednotiek, na každý satelit sa dá umiestniť až 10 kusov opracovaných dielov ( v závislosti od rozmeru dielca). Týmto spôsobom sa dá v jednom cykle opracovať až 100 ks dielcov, čo predstavuje vysokú produktivitu.
Tryskacie zariadenie nepotrebuje stlačený vzduch, pracuje len pomocou elektrickej energie. Oproti klasickým tryskacím zariadeniam, ktoré pracujú pomocou stlačeného vzduchu sa dá ušetriť až 90 % energie.
Používané tryskacie materiály: sklené mikroguličky, korund, oceľový  a nerezový granulát, plastový tryskací materiál.

Panta Tec ULTIMATE

Vyšší výkon, menšie náklady, optimálne výsledky

žiadne odmastenie pred a po tryskaní

- prídavok k tryskacím médiám umožňuje zaolejované a mastné dielce okamžite tryskať.

- odstraňuje mastnotu a olej z tryskaných povrchov tak efektívne, že je možné štádium odmasťovania úplne vynechať

- umožňuje znižovanie nákladov pri nanášaní povrchov, ktoré podliehajú nariadeniam ochrany pred koróziou kategórie C5 (DIN EN ISO 12944)

Technické benefity

- žiadne odmasťovanie pred tryskaním a po tryskaní
- obežné tryskacie média vydržia dlhšie a zabezpečí sa ich voľný prúd
- menšie zanášanie tryskacieho zariadenia
- ľahké odstránenie nečistôt z procesu
- ľahšie dosiahnutie správnej úrovne čistoty povrchu
- schvaľované výrobcami náterov
- značné urýchlenie výrobného procesu
- nižšie potreby ľudských zdrojov
- spoľahlivé príprava povrchu na dokončovacie pracovné postupy pre kategóriu C5
- znížené riziko požiaru

Ekonomické benefity

- zníženie nákladov na ľudské zdroje
- zníženie nákladov na materiály
- nižšia spotreba času
- nižšie náklady spojené so zárukou tovaru vďaka spoľahlivejším procesom
- bez ďalších investícií