•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TRYSKANIE

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PREDAJ FARIEB • Pomáhame spoločnostiam:

 • aplikovať Metódy A Trendy Úspešného Zlepšovania v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001, STN EN ISO 14001 a STN OHSAS 18001,
 • zabezpečiť správnu orientáciu a dodržiavanie legislatívy v oblasti životného prostredia,
 • pri zavádzaní technológií a riešení problematiky v oblasti povrchových úprav,
 • pri voľbe farieb na povrchovú úpravu kovových plôch, ktoré sú dlhodobo vystavené vysokým teplotám a zároveň zabezpečujeme aj ich dodávku,
 • zvyšovať úroveň vedomostí zamestnancov realizáciou akreditovaných školení,
 • pri zavádzaní nástrojov na zlepšovanie kvality 5S, SIX SIGMA, KAIZEN.
 
 • Dodávame spoločnostiam:

 • farby
 • tryskacie materiály
 • filtre
 • striekaciu techniku
 • striekacie pištole
 • tryskaciu techniku
 • zariadenia pre povrchové úpravy